شناسنامه


 

1. نام: علوم و معارف قرآن و حدیث

2. صاحب امتیاز: مرکز تخصّصی حدیث حوزه علمیه قم

3. زمینه فعّالیت: اطّلاع رسانی در حوزه فعّالیت­های علمی و انتشار مقالات با رده علمی اطّلاع رسانی

4. ترتیب انتشار: فصلانه

5. موضوع مجلّه: علوم و معارف قرآن و حدیث و اطّلاع رسانی از فعّالیت­های علمی

6. قطع: وزیری با ابعاد 16.5 * 23.5

7. نویسندگان: طلّاب و فضلای حوزه و سایر قرآن­پژوهان و حدیث­پژوهان

8. مخاطبان: طلّاب و فضلای حوزه و سایر قرآن­پژوهان و حدیث­پژوهان

تبصره 1: مقالات طلّاب و فضلای حوزه در اولویّت چاپ قرار دارد.

تبصره 2: مقالات سایر قرآن­پژوهان و حدیث­پژوهان به شرطی که علاوه بر هماهنگی با سیاست­ها و ضوابط مجلّه، از ویژگی­های زیر برخوردار باشد چاپ می­شود:

  1. ایجاد زمینه رقابت علمی در موضوعات، مضامین و روش­ها
  2. ارائه الگو در تتبّع، روش، نگارش، پردازش و ...
  3. ارتباط با دروس طلّاب و فضلا و گروه­های علمی موجود در مرکز