راهنمای تدوین مقاله


به نام خدا

شیوه­نامه نگارش مقالات

فصلنامه علمی- اطّلاع­رسانی علوم و معارف قرآن و حدیث

مرکز تخصّصی حدیث حوزه علمیه قم

  1. مقالات، همراه با مشخصات نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، تحصیلی یا جایگاه علمی، شماره تماس و ایمیل باشد.
  2. مقالات، همراه با چکیده (حداکثر150 کلمه) و واژگان کلیدی (3 تا 7 واژه) باشد.
  3. حجم مقالات ارسالی نباید کمتر از دو صفحه باشد.
  4. مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
  5. همه آثار باید موازین علمی- اطّلاع­رسانی را بر اساس سند «تعریف، انواع و معیارهای نگاشته علمی اطّلاع­رسانی» رعایت کنند.
  6. متن مقالات، به صورت تایپ شده و در دو فرمت PDF و word به ایمیل مجلّه ارسال گردد.
  7. منابع کتاب­شناختی، در پاورقی بر اساس این الگو مستند شود:

آدرس آیه: بقره، 51.

آدرس کتاب: نام کتاب، جلد، صفحه. (برای جلد، ج و برای صفحه، ص استفاده شود.) (بدون درج فاصله بعد از ج و ص و ح)

آدرس مقاله: عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحه. (برای شماره صفحه، ص استفاده شود.)

آدرس سایت: نام سایت و آدرس صفحه به انگلیسی و تاریخ اخذ از سایت.

آدرس پایان­نامه: عنوان پایان­نامه، نویسنده، صفحه.(برای صفحه، ص استفاده شود).

  1. در پایان مقاله، کتابنامه به ترتیب حروف الفبا بر اساس این الگو ذکر شود:

نام کتاب، نام نویسنده، محل چاپ، انتشارات، نوبت چاپ، سال چاپ.

عنوان مقاله، نام نویسنده، نام مجله، شماره مجله، سال چاپ.

عنوان پایان­نامه، نام نویسنده، نام استاد راهنما، نام استاد مشاور، مرکز تحصیلی، سال دفاع.

نام سایت و آدرس صفحه به انگلیسی.

تبصره 1: مقالات ارسالی، بازگردانده نمی­شود.

تبصره 2: مجله در ویرایش، اختصار و اصلاح مقالات به­گونه­ای که در محتوای علمی آنها دگرگونی ایجاد نشود، آزاد است.

تبصره 3: مقالات، پس از پذیرش نهایی، با در نظر گرفتن موضوع و حجم، به نوبت چاپ می‌شود.

تبصره 4: مسئولیت محتوای نگاشته­ها، بر عهده نویسندگان است.