درباره ما


اهداف مجله

1. زمینه­سازی نگارش و انتشار مقالات علمی طلّاب و فضلا

2. ترویج فرهنگ پژوهش و تقویت نشاط علمی بین طلّاب و فضلا

3. شناسایی، حمایت و هدایت استعدادهای پژوهشی طلّاب و فضلا

4. ارتقای خودباوری علمی طلّاب و فضلا، معرّفی اندیشه­ها، نوآوری­ها و خلّاقیت­های علمی طلّاب و فضلا

6. زمینه­سازی برای رقابت علمی سالم بین طلّاب و فضلا

7. الگوسازی و تقویت فعّالیت­های علمی استاندارد برای طلّاب و فضلا