مقاله


کد مقاله : 13970920166132

عنوان مقاله : نقد حدیث «وصیت» با تأکید بر منحصر بودن امامان علیهم السلام در عدد «دوازده»

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 660

فایل های مقاله : 316 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حسین فیض اخلاقی feyz1313@chmail.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

حدیث نبویِ موسوم به «وصیت» خبر از آمدن دوازده مهدی پس از دوازده امام علیهم السلام داده و مطابق آن، امام دوازدهم علیهم السلام مأمور شده‌اند امامت را به پسرشان بعد از دوازدهمین امام (اوّلین مهدی) بسپارند؛ بنا‌بر ‌سیاق روایت، بقیۀ دوازده مهدی نیز امامت خواهند کرد که در مجموع، 24 امام خواهند شد؛ با توجّه به عقیدۀ شیعه که امامان علیهم السلام را منحصر در دوازده تن می‌داند، نقد و بررسی حدیث وصیّت ضروری‌است؛ حدیث وصیّت اگر چه قبلاً توسط ‌اندیشمندان واکاوی شده؛ امّا تاکنون در کنار بررسی سندی، معنای امامت دوازده مهدی، بیان ‌نشده است؛ نقد حدیث وصیّت با استناد به احادیث متعدّد برای اثبات انحصار تعداد امامان علیهم السلام در دوازده تن، مرحله بعدی، به‌جهت بستن راه اعتقاد به امامت بیش از دوازده نفر است‌. این نوشتار در چهار گفتار با هدف نقد حدیث وصیت و اثبات امامت امامان علیهم السلام، ساختاربندی شده است.