مقاله


کد مقاله : 13970920166128

عنوان مقاله : سرمقاله

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 100

فایل های مقاله : 77 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی رازی‌زاده Razizadeh@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

.