مقاله


کد مقاله : 139703230471112728

عنوان مقاله : واکاوی مصداقی دعا در مقابله با شیطان از منظر صحیفه سجادیه

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 856

فایل های مقاله : 3/02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی انجم شعاع a.a.shoa@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

صحیفه سجادیه، معارف فراوانی پیرامون شیطان‏شناسی و راه‌کار‏های مقابله با آن را در خود جای داده است. امام سجاد دعا کردن را یکی از راه‌های مواجه با شیطان معرفی می‌کنند. همچنین حضرت، دعاهایی را متناسب با این راه‌کار در صحیفه سجادیه بیان کرده‌اند. فراگیری، تحلیل و کاربست این معارف، اهمیت فراوانی داشته و با چنگ زدن به آن‌ها، می‏توان از گزند دشمن دور ماند. پژوهش حاضر به دنبال جمع‌آوری، دسته‌بندی و تحلیل گزاره‏های مرتبط با این موضوع در صحیفه‌ سجادیه است. استفاده از این دعاها هم برای پیروزی بر شیطان و هم برای نجات انسان ضرورت دارد؛ بر اساس این ضرورت، دعاهای امام زین‌العابدین برای مقابله با شیطان به دو دسته تقسیم می‌شود. برخی از این دعاها برای پیشگیری از انحراف شیطانی بوده و خاصیت «دفع‌کنندگی» داشته و دسته دیگر برای خلاصی و درمان گمراهی بوده و ویژگی «رفع‌کنندگی» دارد. بخش نخست به راه‌کارهای دفعی با عنوان «دعاهای پیشگیری از شیطان‌زدگی» و بخش دوم به نمونه‌های رفعی با عنوان «دعاهای درمان شیطان‌زدگی» اختصاص یافته است.