مقاله


کد مقاله : 139606261230298090

عنوان مقاله : جایگاه ثروت در اسلام و نقش آن در زندگی و سرنوشت انسان

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 1244

فایل های مقاله : 3/63 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی نیک پور nikpoor@gmail.com دانش آموخته دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

زندگی انسان دارای دو جنبه مادی و معنوی است. از جمله امتیازات جهان‌بینی الهی، توجه به همه جنبه‌های زندگی بشر است. گاه به نظر می‌رسد آموزه‌های معنوی اسلام با نیازهای مادی انسان، در تضاد باشد. وجود آموزه‌هایی مانند زهد، قناعت و... در اسلام، چنین می‌نماید که این دین با «ثروتمندی» مخالف باشد. ازاین‌رو پرداختن به موضوع «ثروت در نگاه اسلام» با هدف اصلاح این نگرش و روشن شدن رابطه آن با دیگر آموزه‌های دینی، ضروری است. پژوهش حاضر، به تبیین نقش ثروت در زندگی معنوی و مادی انسان می‌پردازد. پس از گزارش و تحلیل آیات و روایات مرتبط، یافته‌ها بیان‌گر آن است که چگونگی تعامل انسان با اموالش در پسندیده با ناپسند بودن ثروت تأثیر دارد. این نوشتار، پس از تبیین جایگاه ثروت به بررسی آسیب‌های ثروت‌اندوزی خواهد پرداخت.